Konrad Cichor

 

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail

Kontakt

Adres Kancelarii
ul. Modrzejowska 20/2
41-200 Sosnowiec
tel/fax 32 263 28 93

konrad.cichor@komornik.pl

Kancelaria czynna
poniedziałek 8.00-15.30
wtorek 8.00-15.30
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-15.30
piątek 8.00-15.30

Komornik przyjmuje strony
środa 10.00-17.00

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Konrad Cichor

·         Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W danym przypadku zgoda obejmuje  przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi.

·         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

·         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

·         W przypadku wycofania zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania

·         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO

·         W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt. Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20/2, nr telefonu 32 263 28 93, adres email:konrad.cichor@komornik.pl