Konrad Cichor

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Konrad Cichor działa we właściwości Sądu Rejonowego w Sosnowcu, która obejmuje miasto Sosnowiec.

Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu posiadają wyłączną właściwość do prowadzenia spraw o o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób i rzeczy oraz w których przepisy o nieruchomości stosuje się odpowiednio na terenie miasta Sosnowiec.

Wybór wierzyciela

Zgodnie z art. 10 ust 1  ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika , z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób i rzeczy oraz w których przepisy o nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o komornikach sądowych.